El Centenari dels Pastorets de Folch i Torres es vol principalment festiu i participatiu. Més que una commemoració, es tracta de celebrar els cent anys d’una tradició essencialment popular, fortament arrelada en el teixit associatiu català i, alhora, una eina històrica de cohesió social. Per això ha d’emanar dels seus autèntics protagonistes: els grups de Pastorets que, arreu de Catalunya, l’han mantinguda viva i l’han viscut en carn pròpia al llarg d’aquests cent anys. Sense ells, no es complirien cent anys de Pastorets de Folch i Torres. Sense ells, tampoc se celebrarà aquest Centenari.

Seria, però, incomprensible una celebració de país sense la participació de les principals institucions públiques d’aquest país. El món acadèmic, del teatre, dels mitjans de comunicació públics han d’assumir també aquesta celebració en la mesura de les seves possibilitats, en el marc de les seves obligacions i competències, dedicant-li encara que sigui una mínima part de la seva programació ordinària, almenys aquest any 2016.

Perquè els Pastorets de Folch i Torres han acompanyat els Nadals de generacions de catalans a través de guerres, dictadures, crisis socials i econòmiques. Han emocionat, fet riure i plorar els públics d’arreu, des dels principals teatres de Barcelona fins a les més humils sales parroquials, ateneus, clubs socials o casals populars. Impregnant la memòria i l’imaginari col·lectiu de tota una societat, contribuint a vertebrar-la en moments crítics de la seva història, alimentant la seva afició al teatre i les seves vocacions d’actor.

Ramon Folch i Camarasa

Ramon Folch i Camarasa

En paraules de Ramon Folch i Camarasa: “Els Pastorets han estat, són i seran, un autèntic fenomen social, arreu de Catalunya. En els nostres pobles, viles i ciutats, entre professionals i sobretot en el món dels aficionats, les generacions d’actors i d’espectadors se succeeixen, i els papers representats per uns són substituïts espontàniament, al pas del temps, pels fills i els néts,  i cada dia de representació és una veritable festa familiar, i també els espectadors, petits o grans, se succeeixen, en una cadena de germanor on tothom col·labora amb il·lusió, sense plànyer esforços. Per tot plegat i també perquè el pare va tenir l’encert d’evitar el perill de caure en un excés de didactisme, i va saber posar l’obra,  en tot moment, a l’abast del públic infantil i adult, avui, en arribar al Centenari de l’Obra, tot permet augurar, crec jo, llargs anys de vida a Els Pastorets o l’Adveniment de l’Infant Jesús  d’en Folch i Torres.”

Objectius                                                                                        

El present projecte té com a objectiu principal establir, impulsar i coordinar les diverses iniciatives que es portaran a terme amb motiu de la commemoració dels 100 anys de l’estrena de l’obra Els Pastorets o l’Adveniment de l’Infant Jesús de Josep M. Folch i Torres. Es tracta d’una efemèride d’especial rellevància, tenint en compte la vigència dels Pastorets com a fenomen social d’amplíssim abast.

Les accions previstes per a la celebració del Centenari dels Pastorets responen a tres estratègies per aconseguir l’objectiu principal:

  • iniciatives destinades a recordar-ne el passat, mitjançant la creació d’un arxiu documental, la publicació d’un recull històric i la creació d’una exposició commemorativa.
  • iniciatives destinades a divulgar-ne el present, mitjançant l’actualització de la seva imatge; el foment de la seva visibilitat pública i la promoció de la seva realització.
  • iniciatives destinades a impulsar-ne el futur, mitjançant l’aproximació al públic potencial; la normalització als mitjans de comunicació, com també el perfeccionament i la renovació tècnica de les representacions.